มูลนิธิเด็กตัวเล็ก (SMALL KIDS FOUNDATION)
         117/10 หมู่ 7 ถ.กาญจนาภิเษก แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
         โทรศัพท์. 0-2884-4010, โทรสาร. 0-2884-4073