มูลนิธิเด็กตัวเล็ก หรือ Small Kids Foundation (SKF) คือ ชื่อของหน่วยงานเอกชนที่ถือกำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 เมื่อท่านประธานมูลนิธิฯ , คุณสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา , ได้รับการตอบรับยืนยันการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิฯ อย่างสมบูรณ์จากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ภายใต้การดูแลของกระทรวงมหาดไทยเฉกเช่นมูลนิธิฯอื่นๆทั่วไป ซึ่งมาจากความมุ่งมั่นตั้งใจของคุณสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา (คุณตุ๊กตา) ในฐานะคณะกรรมการบริหารท่านหนึ่งของ บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด ที่ต้องการจะสืบสานความตั้งใจของคุณพ่อคุณแม่ ด้วยเคยเห็นท่านบุพการีทั้งสองดำเนินกิจกรรมด้านการกุศลมาตั้งแต่ครั้งยังเยาว์จนถึงวันนี้ก็ยังกระทำอยู่อย่างต่อเนื่อง

โดยในปี พ.ศ. 2543 คุณสุทธิรัตน์ได้เริ่มต้นศึกษา และทำงานด้านสาธารณกุศลอย่างจริงจังด้วยตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อมและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ ในการทำงานด้านสาธารณกุศลให้มีความเข้าใจมากขึ้น เป็นเวลาถึง 3 ปี จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2546 ท่านจึงได้ตัดสินใจก่อตั้งมูลนิธิเด็กตัวเล็กนี้ขึ้น ด้วยทุนทรัพย์ก้อนแรกของตนเองเป็นจำนวนเงิน 1 ล้าน บาท และเริ่มดำเนินการจัดหาอาสาสมัคร วางโครงงานทั้งหมดอย่างละเอียด เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งใจไว้อย่างโปร่งใสที่สุด คือ สร้างกิจกรรมให้เป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อสนับสนุนและพัฒนาการศึกษา สร้างคุณภาพชีวิตให้เด็กเล็ก โดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดารที่ห่างไกลความเจริญให้มีความทัดเทียมกันในสังคม และ ปลูกฝังการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเด็ก ตลอดจนสนับสนุน และเผยแพร่กิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย อย่างยั่งยืน

จากจุดเริ่มต้นในวันนั้นของทีมคณะกรรมการเพียงไม่กี่ท่าน มาจนถึงวันนี้เป็นเวลาเพียง 2 ขวบปี มูลนิธิเด็กตัวเล็กได้เริ่มต้นทำโครงการไปแล้วถึง 2-3 โครงการ ตามที่ได้ตั้งใจไว้ด้วยทีมอาสาสมัครเพียง 20-30 ท่าน เท่านั้นโดยมิได้หวังผลตอบแทนแต่อย่างใด ซึ่งถึงแม้จะเป็นจำนวนที่ไม่มากนัก แต่ผลของการทำงานที่ได้รับก็เป็นที่น่าภาคภูมิใจยิ่ง นั่นคือความสุขใจที่เกิดขึ้นกับทั้งผู้ให้และผู้รับ ดังเช่นโครงการที่สำเร็จลุล่วงไปแล้วในปี พ.ศ.2548 คือ โครงการสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ 1 หลัง ใน จ.พระนครศรีอยุธยา และ โครงการพู่กันสีเขียว ครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นการนำเด็กกำพร้าไปสัมผัสความรัก ในอีกรูปแบบหนึ่งที่มอบให้กับธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม เพื่อให้เด็กๆรู้จักการให้ และ เสียสละต่อสังคม ตลอดจนการดูแลค่ารักษาพยาบาลของเด็กชายชาวกระเหรี่ยงอายุ 9 ขวบ จากหมู่บ้านแห่งหนึ่งใน จ.สุพรรณบุรี ซึ่งป่วยเป็นโรคธาลัสซีเมีย

รวมถึงโครงการระยะยาวที่ยังไม่แล้วเสร็จ ซึ่งกำลังดำเนินการ ประสานความร่วมมืออย่างต่อเนื่องกับมูลนิธิอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เช่น การขอประสานงานกับมูลนิธิโครงการหลวง เพื่อโครงการบริจาคสิ่งของ อุปกรณ์การเรียนการสอน ตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชนชาวไทยภูเขาในภาคเหนือ และ การประสานความร่วมมือกับ มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่า และพรรณพืชฯ เพื่อโครงการเปิดห้องเรียนธรรมชาติ กับค่ายเยาวชนกระทิงน้อย ซึ่งดำเนินการมาแล้วเป็นปีที่ 2 เป็นต้น
นอกจากนี้ทางมูลนิธิเด็กตัวเล็ก ก็ยังมีแนวคิดที่จะเปิดโครงการอื่นๆสำหรับเด็กอีกมากมาย เช่น โครงการหนังสือการ์ตูนธรรมะสำหรับเด็ก และ โครงการดนตรีไทยกับเด็ก เป็นต้น ซึ่งทุกโครงการดังกล่าว จำเป็นต้องได้รับแรงสนับนุนอย่างต่อเนื่องจากหลายๆ ฝ่ายเพื่อนำไปสู่ผลสำเร็จในบั้นปลายนะคะ
ฉะนั้น หากท่านใดสนใจที่อยากเป็นส่วนหนึ่งที่จะร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างรอยยิ้มของเด็กๆในสังคม ก็สามารถร่วมสนับสนุนโครงการใดๆของมูลนิธิฯก็ได้ โดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดการทำงานของมูลนิธิเด็กตัวเล็กและรายละเอียดของโครงการต่างๆได้ที่เบอร์โทร 02-884-4010 หรือ เข้าไปพูดคุยกับเราได้ที่เว็บไซต์ www.smallkidsfoundation.or.th นะคะ